Od 28. srpnja do 4. kolovoza 2019.

Objava: 26.07.2019

 

17. NEDJELJA KROZ GODINU

28.srpanj

 

 

  8.00   †   Milan i Milivoj Rogulja

10.00   --  župna nakana

19.00   †   ob. Vindiš i Cestarić

 

 

Ponedjeljak

29. srpanj

 Sv. Marta

  

19.00   †   Marija, Stjepan i Josip Tusec i Bara Mareković

            

Utorak

30. srpanj

 

 
19.00   †  Ante Hrvojević; Ivan Marković;

            --  Na nakanu Duhu Svetom

 

Srijeda

31. srpanj

Sv. Ignacije Lojolski

      
19.00   †   Mara Domjanković

      

 Četvrtak

1. kolovoz

Sv. Alfonso Marija de Liguori

 

19.00   †   Ljubica i Drago Bjelokorov
 

       Petak                     

2. kolovoz

 

 

18.00      Vjenčanje: Nikola Krčelić i Matea Zenkić   

19.00   †  Tihomir Ogulinac

               

Subota

3. kolovoz

 

                

19.00   --  Na nakanu Duhu Svetom

 

18. NEDJELJA KROZ GODINU

        4. kolovoz

 

 

  8.00    †  Franjo, Ivo, Stipo, Mira i Mara Arabadžić

10.00   --  župna nakana

19.00    †  Dragica i Pavle Mesaroš

                                                                                                                                            

 

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.