Od 17. do 24. studenog 2019.

Objava: 16.11.2019

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

17. studeni

 

 

  8.00   †   Zvonimir Pujić

10.00   --  župna nakana

11.30   †   Dražen, Nikola i Slavica Martić

19.00   †   Slaven Pajdaković i Kristijan Petanović

 

Ponedjeljak

18. studeni

 

  

19.00   †  Antun Karapandžić

            

Utorak

19. studeni

 

  7.00   
19.00   † ob. Lučan i Koprivnjak; Nikola Pavičić; Pero Jurešić;
               Ljubica i Ivan Filko; Slavko Jandrić i Branka Voloder;
               Lucija Vuletić; ob. Kus i Klančir; Josip Cvetnić;
               Finka Kuzmić; Stojan i Slavka Sesar i Vlado Krznarić
               Zlatko Borić; Barica i Petar Veršić
           -- Na nakanu Duhu Sv. ,na nakanu

 

Srijeda

20. studeni

 

  7.00   --  Na nakanu Duhu Sv. 
19.00   †   Zvonimir Pujić

      

 Četvrtak

21. studeni

Prikazanje BDM

  7.00     

19.00   †   Josip i Željko Ivšić
 

Petak                      22.studeni

Sv. Cecilija, djevica,

mučenica

  7.00  --  Na nakanu; na nakanu sv. Obitelji

19.00   †  Bitor Paljuši
           --  na nakanu

 

Subota

23. studeni

 

10.00        Misa u Domu za starije i nemoćne

15.00        Vjenčanje: Marko Pastuhović i Lucija Likarević

19.00   †   ob. Kukalj, Thian i Matijašić

 

 

NEDJELJA KRISTA KRALJA

         24.studeni

 

 

  8.00    †  Kata Pršić,  Katarina i Ivan Vidaković

10.00    --  župna nakana

11.30    †   Josip Ferenčić

                  Krštenje: Josip Špišić i Kata Stanić           

19.00    †   Stjepan Miković

 

 

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.