DOBRODOŠLI

...
RASPORED SV. MISA

17. NEDJELJA KROZ GODINU -- 24.7.2016,

Više
...
ŽUPNE OBAVIJESTI

Od 24. do 31. srpnja 2016.

Više
...
SVETAC DANA

25 Srpanj

Sv. Jakov, apostol

Više

Zajednice

Zborovi

Javite se!

OBAVIJESTI IZ ŽIVOTA ŽUPE

MLADI UREĐUJU PASTORALNI CENTAR
MLADI UREĐUJU PASTORALNI CENTAR

Više
RAZMJEŠTAJI I IMENOVANJA U BISKUPIJI
RAZMJEŠTAJI I IMENOVANJA U BISKUPIJI

Vlč. Mario Šagolj odlazi na novu dužnost, a župa dobiva novog supsidijara i vikara

Više
SVEĆENIČKO REĐENJE 2016.
SVEĆENIČKO REĐENJE 2016.

Za svećenike su zaređeni Robert Jakica, Marijan Štingl i Ivan Petrović

Više

Korisni i zanimljivi linkovi