Od 24. rujna do 1. listopada 2023.

Objava: 23.09.2023

 

25. NEDJELJA

KROZ GODINU

24. rujan

 

        

  8.00   †  Vjera Novosel

10.00        Za sve župljane žive i preminule

11.30   †  Želimir Kenda

19.00   †  Ivan Vidović

 

 Ponedjeljak

25. rujan

 

  

 19.00  †  Marija Dragojević

            

       Utorak

       26. rujan

 

  7.00   

19.00    †  Stjepan Radić; Katarina, Josip, Marija Ivančić,

                 Ana Mrmić i Dubravka Martinović

             -   Na nakanu Božanskom milosrđu

                  

      Srijeda

      27. rujan

   Sv. Vinko Paulski

  7.00

19.00    -  Na nakanu za zdravlje

         

Četvrtak

       28. rujan

 

 

 

  7.00  

18.30        Klanjanje pred Presvetim

19.00   †   Ivan Židan, Radojka i Rudof Kozačinski

   

Petak

29. rujan

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli

 

  7.00   †  Milka Damjanović

19.00   †  Nikola Novosel; Mijo i Milan Rukavina, Mile i ob. Hodak;

                Josip i Kata Nikšić, Stjepan i Kata Rogan, Marija Babić i

                Adela Klobučar

 

 

Subota

30. rujan

Sv. Jeronim

 

10.00       Sveta misa u Domu za starije i nemoćne

19.00   †  Tomislav Koščec

 

 

26. NEDJELJA

KROZ GODINU

1. listopad

 

 

  8.00   †  Petar i Ljubica Ljubičić

10.00        Za sve župljane žive i preminule

11.30   †  Anka i Nikola Gjaić

19.00   †  Ivan Vidović