Pepelnica 2023.

Objava: 02.04.2023

Na Čistu srijedu – Pepelnicu, 22. veljače, u Pastoralnom centru naše župe, misno slavlje s obredom pepeljenja predvodio je biskup Vlado, a koncelebrirali su biskupski vikar mons. Marko Cvitkušić, ekonom mons. Zdravko Novak i naš župnik preč. Marko Karača.

U homiliji je biskup poručio da je Isusu stalo do naših dobrih djela te je zapravo u riječima koje ponavlja, a kaže „u skrovitosti“ zapravo skrivena nutarnja nakana. „Ona se ne vidi, ali Bog ju vidi i zna. Tako da čovjek koji čak i mnogo dariva za potrebe drugih, dijeli milostinju, ali to ne čini da bi drugima doista pomogao, odnosno nije mu na prvom mjestu drugi nego on sam sebi. Ako je samo moja slava, želja da me drugi hvale i moj dobar glas, jedini motiv, onda to moje djelo pred Bogom nema vrijednosti. Jer Isus izričito kaže: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Stoga i milostinja i molitva i post, ako se čine samo da to ljudi vide i da nas zbog toga hvale, smatraju boljima i dive nam se, jest licemjerje za Božje oči, a nagradu su takvi već dobili upravo u toj ljudskoj reakciji i hvali, dok Bog gleda na nutrinu i traži našu čistu nakanu… da pomognemo nevoljnima i da hvalimo Boga“. Na kraju je pozvao okupljene da budu zauzeti u ovoj korizmi u vršenju dobrih djela, da očiste srce od grijeha i svakog zla, da misle na bližnje kojima je teško te da slave Boga koji vidi naše srce i zna sve.