OLTAR SV. JOSIPA U SISAČKOJ KATEDRALI

Objava: 22.12.2015

GLASNIK SV. JOSIPA, list štovatelja sv. Josipa za mjesec prosinac 2015. objavio je na tri stranice prilog svoga suradnika Ilije Doborskog pod naslovom Oltar sv. Josipa u Sisačkoj katedrali. Prvi dio priloga donosi kratku povijest sisačke župne crkve Sv. Križa, danas Sisačke katedrale. Sisak je od najstarijih vremena imao crkvu, a od sredine 3. st. pa do 10. st. u njemu je bilo sjedište Biskupije. Za vrijeme Osmanskih napada na Sisak 1592. godine srušena je crkva koju spominje najstariji popis župa Zagrebačke biskupije, onaj iz god. 1334. Smatra se da je Zagrebački Kaptol već 1601. godine sagradio novu crkvu. Pošto je ta crkva tokom vremena postala tijesna prišlo se njezinom proširenju u dužinu i širinu.

U najstarijoj vizitaciji župe Uzvišenja Sv. Križa iz 1639. godine spominje se oltar sv. Josipa, a ta je oltar u vizitaciji koja je bila 57 godina kasnije detaljno opisa. Jaki potres od 8. listopada 1909. godine teško je oštetio crkvu Uzvišenja Sv. Križa. Kod obnove crkve 1911. i 1912. godine  oltar sv. Josipa kao i glavni i pokrajnji sv. Marije darovani su crkvi u Jasenovcu. Sisačka župna crkva je tada dobila nove oltare: glavni i dva pokrajnja od kojih je jedan sv. Josipa izrađeni u tirolskom stilu od tvrtke Ferdinanbda Prinotha u južnom Tirolu. U sredini oltara sv. Josipa je svečev kip koji drži maloga Isusa, a pored njega su kipovi slavenskih apostola, braće sv. Ćirila i sv. Metoda. Iznad menze su reljefni prikaz Bijeg u Egipat i smrt sv. Josipa, a ispod menze je reljefna ornamentika gdje se u sredini ističu slova JOSIP.