Povijest župe

Objava: 16.10.2015

Općenito se smatra da je župa Uzvišenja Sv. Križa utemeljena odmah nakon pokrštenja Hrvata u ovim krajevima, tj. već početkom 9. stojeća.

1334. godine: Prvi spomen župe zapisan je u kronici Ivana arhiđakona kada je objavljen popis župa Zagrebačke biskupije. Na prvom mjestu toga popisa spominje se župa Sv.Križa u Sisku (item ecclesia sante crucis de Zitech).

1501. godine: Drugi popis župa Zagrebačke biskupije spominje ime sisačkog župnika Grgura (Georgius de Zythecz).

Od tada po do danas poznata su imena 33 župnika i 183 kapelana župe Uzvišenja Sv. Križa.

1592. godine: Osmanlije su pri drugoj opsadi Siska razrušili grad a tom je prilikom srušena i crkva koja se spominje u popisu iz 1334.godine.

1601. godine: Sagrađena je nova crkva na mjestu gdje se danas nalazi župna crkva Sv. Križa - Katedrala. Ta je crkva između 1700. i 1760. godine povećana u dužinu i širinu.

16. stoljeće: U Sisku je postojala kapela sv. Kvirina. Za vrijeme Turskih ratova služila je kao župna crkva. Krajem 18. st. (1779. god.) umjesto dotrajale drvene kapele sagrađena je zidana crkvica sv. Kvirina (tlocrtne mjere 9,50x15 m, visina tornja 24 m). Srušena je 29. lipnja 1974. godine.

1639. godine: Kanonska vizitacija donosi podatke o župnoj crkvi.

1653. godine: Kanonska vizitacija opisuje filijalne kapele sv. Marije Magdalene u Selima, sv. Akacija i njegovih drugova mučenika u Gredi, sv. Ladislava u Strelečkom i sv. Kvirina u Sisku.

1696. godine: Kanonska vizitacija spominje devet kapela na području župe:
sv. Ilije u Hrastelnici, sv. Petra i Pavla u Boku, sv. Filipa i Jakova u Palanjku, sv. Antuna u Odri, sv. Marije u Sisku, Duha Svetog u Jazveniku, sv. Ivana u Drenčini, sv. Vinka Fererskog u Topolovcu i sv. Katarine u Komarevu.

18. stoljeće: spominju se još filijalne kapele sv. Mihaela u Preloščici i sv. Nikole u Gušću.
Na prostoru tadašnje župe Uzvišenja Sv. Križa nalazilo se čak 15 filijalnih kapela.

Tokom vremena od župe Sv. Križa nastale su ove župe:

1702. godine: osnovana je župa u Selima.

1736. godine: od župe Sv. Križa odvojile su se župe Preloščica i Gušće i priključuju se novoosnovanoj župi Sunja.

1789. godine: osnovana je župa sv. Katarine u Komarevu. Nakon toga punih 170 godina župa se prostorno nije mijenjala.

1961. godine: osnovana je župa Pohoda Bl. Dj. Marije na Viktorovcu odvajanjem od župe Uzvišenja Sv. Križa.

1968. godine: osnovana je župa sv. Josipa radnika u Galdovu za sva naselja na lijevoj obali Save.

1993. godine: osnovana je župa sv. Kvirina biskupa u sjevernom dijelu grada sa pripadajućim naseljima.

22.11.2001. godine: Otvorena je u Sisačkoj bolnici kapelica sv. Vinka Paulskog.