Pastoralni centar

Objava: 16.10.2015

Zgrada današnjeg Pastoralnog centara „Petar Žagmeštar“ spominje se u pastoralnim vizitacija s početka 18. stoljeća. Prostorije su služile za kuhanje, stanovanje, pospremanje hrane, a dvorišni prostor je služio za domaće životinje. Objekt je preuređen 2004. i 2008. godine i tu se danas nalaze pastoralna dvorana, župna kancelarija, te stanovi u potkrovlju.

________________

 

U nedjelju, 28.6.2015. godine sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je ispred sisačke katedrale poprsje svećenika i katehete Petra Žagmeštra, djelo akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Od ovoga dana njegovo ime nosi PASTORALNI CENTAR katedralne župe.

Svećenik i kateheta PETAR ŽAGMEŠTAR rodio se 8. siječnja 1899. god. u Novakima, župa Bistra. Pučku školu polazio je u Bistri, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Nadbiskup mons. dr. Antun Bauer zaredio ga je za svećenika 23. srpnja 1922. god. God. 1926. imenovan vjeroučiteljem u Sisku. Znao je lijepo raditi s djecom, ministrantima i mladima. Imao je čitavu četu sjemeništaraca i bogoslova koji su se oduševljavali duhovnim pozivom upravo na njegovu primjeru. Pisao je, radio, bio je član gotovo svih kulturnih, karitativnih i prosvjetnih organizacija u Sisku. Imponirao je svojom pojavom, životom i radom kao nijedan svećenik u Sisku.

Neposredno po svršetku Drugog svjetskog rata odveden je jedne noći iz stana od nepoznatih ljudi i od tog se vremena za nj više ne zna.

U teškim danima Drugog svjetskog rata stao je u obranu sisačkih komunista i Židova. Njegovi suvremenici su pričali da je Petar, svaki puta kad je primio plaću, novac podijelio siromasima koji su se okupljali pred vratima njegova stana, a onda bi, da bi mogao preživjeti do kraja mjeseca, novac posuđivao od tadašnjega župnika Lončarevića. Jednom zgodom je čak prodao i svoj zimski kaput da bi pomogao siromašnom ocu petoro nezbrinute, glade djece. Godine 1942. brinuo se ovdje u Sisku za Kozaračku djecu, većinom srpsku, donosio im je mlijeko i drugu hranu. I s pravom su ga prozvali „otac i majka sisačke sirotinje.“