Župnici

Objava: 16.10.2015

 

 1. MARKO KARAČA, rođen je 21. rujna 1960. godine u Donjoj Vasti (Uzdol/BiH), od oca lve i majke Mare rođ. Ćavar. Roditelji su se doselili 1965. godine u Jakšić. Osnovnu školu polazio je u Jakšiću a zatim se upisuje u klasičnu gimnaziju u Zagrebu gdje je položio ispit zrelosti. Teologiju je studirao u Zagrebu gdje je na Petrovo 1986. godine u zagrebačkoj Katedrali zaređen za svećenika. Mladu misu slavio je 20. srpnja 1986. godine u Jakšiću. Kapelanom je bio u Šestinama od 1986-1992. godine, kada odlazi za upravitelja župe Zrinski Topolovac. Godine 2000. premješten je za župnika u župu Voloder. Dana 26. ožujka 2012. godine sisački biskup imenovao ga je kanonikom Stolnog Kaptola u Sisku, a 5. srpnja iste godine arhiđakonom Katedralnog arhiđakonata. U kolovozu 2013. preuzeo je Katedralnu župu Uzvišenje Sv. Križa u Sisku.


   
 2. Ivica Mađer 2012.-2013.
 3. Antun Sente ml. 2007.-2012.
 4. Dragutin Toplak 2004.-2007.
 5. Alojzije Petranović 1973.-2004.
 6. Petar Lončarević 1953.-1973.
 7. Dr. Ivan Hulenić 1935.-1953.
 8. Valentin Bazijanec, priv. upr. 1935.
 9. Janko pl. Borković 1921.-1935.
 10. Dr. Mihael Međimorec 1900.-1921.
 11. Karlo Konig 1869.-1900.
 12. Franjo Šloisnig 1851.-1869.
 13. Franjo Francul, priv. uprav. 1851.
 14. Franjo Kallabar 1842.-1851.
 15. Josip Volović 1807.-1841.
 16. Stjepan Korolia 1797.-1807.
 17. Baltazar Emerik Kocijančić 1769.-1797.
 18. Dr. Andrija Adam Ferk 1761.-1769.
 19. Stjepan Ladislav Novak 1737-1760.
 20. Nikola Srebrić 1729.-1737.
 21. Đuro Škerlec 1727-1729.
 22. Mihael Podvorec 1715-1727.
 23. Ivan Puzt 1701-1704.
 24. Tomislav Ivančić 1664.-1701.
 25. Mihael Đurđan 1689.-1697.
 26. Luka Kovačić 1679.-
 27. Matija Ignacije Bačić 1669.-1679.
 28. Petar Nemanjić 1658.
 29. Ivan Filipašić 1640.-1645.
 30. Josip Tominić 1606.-1608.
 31. Matija Ceković 1590
 32. Benedictus 1543.
 33. Georgius de Zythecz 1501.