BIBLIJSKA GRUPA

Objava: 27.11.2015

Okuplja se petkom u 19.30 nakon večernje svete mise.

Čitajući Božju riječ o njoj razmišljamo, kako da po njoj živimo svakidašnji život.

Božja riječ upoznaje se tako da se čita i sluša.

Tko želi može se uključiti.