KATEKUMENAT

Objava: 27.11.2015

Želiš li postati katolik?

Želiš li primiti sakramente kršćanske inicijacije (Krštenje, Potvrdu, Euharistiju) i biti dio Crkve – zajednice Kristovih učenika?

Oni koji to žele neka se jave u Župni ured kako bismo ih upisali među kandidate za pripravu odraslih (od srednje škole nadalje) za primanje sakramenata kršćanske inicijacije u ovoj župi.